Aktuální informace pro klienty ECFS v souvislosti s COVID - 19

23.3.2020 Opatření zavedená za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele

15.3.2020 Opatření spojená s nákazou koronavirem (COVID-19)

 

aktualizace k 23.3.2020

Opatření zavedená za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele

Za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele ECFS ve vztahu ke klientům jsme přijali následující opatření, která mohou být prolongována a případně rozšiřována v závislosti na vývoji situace.

  • S platností od 23.3.2020 do 30.4.2020 je pozastaveno generování jakýchkoliv smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle úvěrových smluv vůči klientům v prodlení u hotovostních produktů. ECFS tedy nebude za uvedené období smluvní pokuty a úroky z prodlení vůči klientům uplatňovat, a to ani zpětně.
  • Ke klientům, kteří se dostali do prodlení se splácením hotovostních úvěrů, bude ECFS po ukončení opatření souvisejících s epidemií COVID-19 přistupovat individuálně. ECFS bude posuzovat, zda k prodlení klienta došlo z důvodů objektivně spojených s epidemií COVID-19, kterými jsou např. ztráta zaměstnání; překážky v práci a s tím související snížení příjmu apod.
  • S platností od 23.3.2020 do 30.4.2020 nastaveno odpuštění smluvního úroku z úvěru ve výši 100 % pro všechny stávající i případné nové klienty za podmínek uvedených ZDE

 

_______________________________________________________________________

aktualizace 15.3.2020

Opatření spojená s nákazou koronavirem (COVID-19)

Vážení klienti,


V souvislosti s aktuální situací týkající se výskytu koronaviru COVID-19 a vládních opatření, vás chceme informovat o opatřeních, která naše společnost přijala. Jsme si vědomi důležitosti ochrany vašeho zdraví při zachování dostupnosti našich služeb v co nejširší míře, a to i s odkazem na sdělení Ministerstva financí, které upravuje naši činnost a umožňuje poskytovat služby klientům finančních institucí.

Pro snížení rizika spojeného s případnou nákazou, dodržují naši obchodní zástupci doporučená hygienická opatření, využívají veškeré dostupné ochranné pomůcky, kdy návštěva klienta je jen po nezbytnou dobu při zachování co největší osobní vzdálenosti.

Pokud situace neumožňuje z různých důvodů osobní kontakt, kontaktujte telefonicky svého obchodního zástupce a projednejte možnost splácení vašeho úvěru na bankovní účet společnosti 115-2913170257/0100. Při platbě splátky na účet jako variabilní symbol (VS) uveďte vždy číslo vaší smlouvy.

V případě dotazů spojených s aktuální situací prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo naši linku 844 13 14 15.

Situaci i nadále aktivně sledujeme a snažíme se jednat v nejlepším zájmu našich klientů, obchodních zástupců a zaměstnanců.

Váš ExpressCash

 

Detailní údaje k účtu EC Financial Services v Komerční bance:

číslo účtu:  115-2913170257/0100

Variabilní symbol: číslo vaší smlouvy

IBAN: CZ8401000001152913170257

BIC / SWIFT kod:  KOMBCZPPXXX

×

Aktuální informace pro stávající klienty Express Cash

S ohledem na probíhající situaci a rizika spojená s koronavirem je možné do odvolání hradit splátky úvěrů na bankovní účet číslo 115-2913170257/0100

Jako variabilní symbol (VS) použijte číslo vaší smlouvy.