Aktuální informace pro klienty ECFS v souvislosti s COVID - 19

17.4.2020 Možnost odkladu splátek

15.4.2020 Informace k zákonu o možnosti odkladu splátek

23.3.2020 Opatření zavedená za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele

 

 

aktualizace k 17.4.2020

Možnost odkladu splátek

V souladu se zákonem ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme pro své klienty umožnili odklad splátek.

Formulář pro odklad splátek naleznete (není aktuální)

 

_______________________________________________________________________

aktualizace k 15.4.2020

Informace k zákonu o možnosti odkladu splátek

Vážení klienti, v součané době stále není v platnosti nový zákon o možnosti odkladu splátek z důvodu pandemie COVID-19. Z tohoto důvodu zatím není z naší strany zveřejněn formulář pro klienty, kteří se nachází v tíživé situaci  a budou o odklad splátek svých úvěrů žádat. Ihned, jak vejde nový zákon v platnost, bude vám formulář k vyplnění k dispozici zde na našich webových stránkách. Předpokládaný termín začátku platnosti zákona je do konce měsíce dubna.

 

 

_______________________________________________________________________

aktualizace k 23.3.2020

Opatření zavedená za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele

Za účelem zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na spotřebitele ECFS ve vztahu ke klientům jsme přijali následující opatření, která mohou být prolongována a případně rozšiřována v závislosti na vývoji situace.

  • S platností od 23.3.2020 do 30.4.2020 je pozastaveno generování jakýchkoliv smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle úvěrových smluv vůči klientům v prodlení u hotovostních produktů. ECFS tedy nebude za uvedené období smluvní pokuty a úroky z prodlení vůči klientům uplatňovat, a to ani zpětně.
  • Ke klientům, kteří se dostali do prodlení se splácením hotovostních úvěrů, bude ECFS po ukončení opatření souvisejících s epidemií COVID-19 přistupovat individuálně. ECFS bude posuzovat, zda k prodlení klienta došlo z důvodů objektivně spojených s epidemií COVID-19, kterými jsou např. ztráta zaměstnání; překážky v práci a s tím související snížení příjmu apod.
  • S platností od 23.3.2020 do 30.4.2020 nastaveno odpuštění smluvního úroku z úvěru ve výši 100 % pro všechny stávající i případné nové klienty za podmínek uvedených ZDE