Podmínky poskytnutí půjčky

Hotovostní úvěry poskytujeme v částkách od 5.000 do 70.000 Kč se splatností 14, 17 a 20 měsíců. a pravidelnou měsíční splátkou inkasovanou v domácnosti klienta.

Informace o možné výši úvěru a podmínkách jeho poskytnutí Vám sdělí náš obchodní zástupce. Při osobní schůzce Vám předá informace o nabídce našich produktů, seznámí Vás s postupy jak podat žádost o úvěr a požádá o doložení k tomu potřebných dokumentů. Dříve než dojde k podpisu úvěrové smlouvy, sdělí Vám přesnou výši pravidelných splátek, celkovou výši navýšení úvěru a další informace vyžadované zákonem.

Žadatelem o úvěr může být osoba starší 18 let, která je občanem ČR případně cizí státní příslušník s trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR.

Jaké dokumenty je potřeba při žádosti o úvěr obchodnímu zástupci předložit:

 • občan ČR – platný občanský průkaz,
 • cizí státní příslušník – platné povolení k trvalému pobytu v ČR nebo doklad o dlouhodobém pobytu v ČR a průkaz totožnosti
 • k prokázání příjmu:
  • potvrzení o výši příjmů vystavené zaměstnavatelem nebo výplatní pásky/výpis z bankovního účtu prokazující příjem mzdy za poslední 3 měsíce a pracovní smlouvu;
  • důchodový výměr (ne starší 12 měsíců) nebo doklad o přiznání rodičovského příspěvku a současně složenky/výpis z bankovního účtu prokazující příjem důchodu/příspěvku za poslední 3 měsíce;
  • kopii daňového přiznání za poslední uzavřené období a výpis z bankovního účtu prokazující příjem z podnikání
  • jiné doklady prokazující příjem žadatele nebo jeho domácnosti

Pro posouzení úvěruschopnosti žadatele je podstatný dostatečný (disponibilní) příjem, tedy příjem po odečtení závazků a pravidelných výdajů žadatele jako jsou např. platby nájemného, splátky úvěrové smlouvy nebo hypotéky; platby SIPO; výdaje související s platbami sociálního a zdravotního pojištění (v případě OSVČ), splácení exekuce apod.

Pro bližší informace o dokumentech, které jsou potřebné pro posouzení žádosti o úvěr se, prosím, obraťte na naše obchodní zástupce případně naši infolinku 844 13 14 15.

Zakládáme si na profesionálním přístupu a odbornosti našich obchodních zástupců.

Pokud společnost neobdrží pro posouzení úvěrové žádosti potřebné dokumenty a nebude tak schopna posoudit Vaši úvěruschopnost, úvěr neposkytne. Důvodem pro neposkytnutí úvěru je také neukončené insolvenční řízení žadatele.

Upozorňujeme, že naše společnost neposkytuje radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.