Informace trvale přístupné spotřebiteli dle zákona 257/2016 Sb.

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Obecné informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů pro účely kontaktování klienta a provedení prescoringu – fyzická osoba
Informace o zpracování osobních údajů pro účely kontaktování klienta a provedení prescoringu podnikatel
Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů
PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ:
Pravidla pro vyřizování reklamací a stížností
Formulář pro podání reklamace a stížnosti
ÚDAJE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA:
Mimosoudní řešení sporů Spory mezi spotřebitelem (vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
Spory mezi spotřebitelem (vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím české obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU:
Dohled nad společností EC Financial Services, a. s., vykonává Česká národní banka (www.cnb.cz).
PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ ÚVĚRU:
Právo na předčasné splacení poskytnutého spotřebitelského úvěru klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru.  
O záměru provést mimořádnou splátku úvěru je třeba informovat EC Financial Services, a.s. předem prostřednictvím obchodního zástupce EC Financial Services, a. s., telefonicky na tel. čísle: 844 13 14 15, e-mailem na adrese: pujcka@exca.cz či dopisem zaslaným na adresu společnosti: EC Financial Services, a. s., Pražská 636, Dolní Břežany, PSČ: 252 41
Pro případ předčasného splacení má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
ÚDAJE O REGISTRU, KDE JE MOŽNÉ OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ ECFS K ČINNOSTI – REGISTR ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY („ČNB“)
Společnost EC Financial Services, a.s. je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz 
INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVÍCH REGISTRŮ KLIENTSKÝCH INFORMACÍ („REPI“ a „NRKI“)
Nebankovní registry klientských informací („REPI“ a „NRKI“) jsou společné databáze údajů vytvořené na základě informací, které si vzájemně poskytuji členské věřitelské subjekty. (úplné znění memoranda REPI zde)  (úplné znění memoranda NRKI zde)
FORMULÁŘ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU
Formulář potvrzení o výši příjmu
INFORMACE PRO KLIENTY, KTEŘÍ SE DOSTALI DO POTÍŽÍ S PLNĚNÍM SVÝCH ZÁVAZKŮ
Informace
OCHRANA OZNAMOVATELŮ - WHISTLEBLOWING
Informace pro oznamovatele