Express Cash se zapojil do projektu „Zde pracují Dobří andělé"

Je nám ctí, že se jako společnost stáváme součástí nadace DOBRÝ ANDĚL a připojujeme se do projektu „Zde pracují Dobří andělé". Pro naši společnost není zisk na prvním místě a chceme tak pomoci i lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace.

V EC Financial Services a.s. dbáme na dodržování zásad společenské odpovědnosti, a tak jsme se rozhodli, že výše příspěvku naší společnosti se bude rovnat výši součtu příspěvků všech našich zaměstnanců, kteří jsou Dobrými anděli.

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Cílem systému Dobrý anděl je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc v řádu několika tisíc korun. Z ní hradí výdaje spojené s léčbou nebo běžný chod domácnosti. Jakmile se objeví v rodině vážná nemoc, často ji doprovází přerušení zaměstnání jednoho z rodičů. Rodině se tak téměř ze dne na den mění finanční situace.

Nyní se tedy i zaměstnanci Express Cash a také společnost samotná stala součástí mozaiky dobré vůle v České republice a věříme, že se řady Dobrých andělů budou u nás i nadále rozrůstat.