Vydali jsme výroční zprávu za rok 2021

V následujících kapitolách naší Výroční zprávy za rok 2021 Vám detailně ukážeme vskutku rekordní rok co do objemu poskytnutých úvěrů a rovněž, což je zcela zásadní, i co do objemu vybraných splátek od klientů. Pokud tato fakta doplníme o přísně dodrženou disciplínu v rámci provozních nákladů, ukáže se Vám velmi stabilní podvozek, na němž podnikání naší společnosti jede nejen v současnosti, ale zejména směřuje do budoucnosti s jasným směrem a odpovědným řízením. Celá zpráva zde

V době přípravy této výroční zprávy se Česká republika a svět obecně nachází v turbulentních a značně nejistých časech. Na jednu stranu zde máme absolutně uvolněná opatření z covidové vlny a všichni doufáme, že se na sklonku roku 2022 do takto razantních opatření již nevrátíme, opětovně si užíváme života bez restrikcí. Na druhou stranu zde máme eskalovaný konflikt na Ukrajině bez vidiny konce, energetickou krizi a obecně trend zdražování a nedostatku surovin, který zde po generaci v takové míře neexistoval. Celá zpráva zde