Vydali jsme výroční zprávu za rok 2022

Je nám potěšením Vás na následujících stránkách seznámit s dalším rokem činnosti společnosti EC Financial Services, a.s. podnikající pod značkou Express Cash. I v minulém roce se naší společnosti dařilo, jak co do objemu prodejů, tak kvality výběrů. Rovněž jsme efektivně pracovali s naší obchodní sítí a celkovou klientelou, ve všech podstatných sledovaných ukazatelích jsme tak splnili cíle stanovené plánem na rok 2022.  Celá Výroční zpráva 2022 zde

V rámci rozvoje společnosti jsme se zaměřili na IT vylepšení aplikace pro obchodní zástupce, kdy v rámci redesignu s ní mohou lépe pracovat nejen při sběru podkladů od klientů a následném vyplacení úvěru, ale i při evidenci vybraných splátek. Aplikace pak rovněž umožňuje jednodušší seznámení s aktualizovanými vnitřními předpisy. Do budoucna plánujeme aplikaci rozšířit o další marketingové akce zaměřené na naše obchodní zástupce. Tuto aplikaci pak dále plánujeme propojit se zcela novou aplikací určenou pro klientelu naší společnosti. Celá Výroční zpráva 2022 zde