Žádost o odklad splátek z důvodu COVID-19

Pokud jste se v souvislosti s COVID-19 dostali do finančních potíží, můžete si u nás zdarma zažádat o odklad splátek. Jakmile nám žádost odešlete, potvrdíme Vám její přijetí e-mailem. Na e-mail Vám také později pošleme rozhodnutí o provedení odkladu, tedy zda Vaše žádost splňuje podmínky stanovené naší společností v rámci dobrovolné iniciativy pro klienty v nezaviněné finanční tísni. Prosím vemte na vědomí, že s ohledem na nastavení našich systémů Vám při schválení odkladu splátek tento aktivujeme až od následujícího kalendářního měsíce.

Mohu o odklad splátek požádat i já?

Ano, pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o úvěru před 1.3.2021 a zároveň jste nám k tomuto datu na splátkách úvěru nedlužili déle než 60 dnů.

Na jak dlouho je možné odklad sjednat?

Klientům umožníme odklad splátek na dobu 3 měsíců, pakliže svou tíživou finanční situaci písemně doloží. V případě, že Vám bude odklad splátek schválen, bude automaticky posunut také termín splatnosti Vašeho úvěru o tuto dobu. O takovýto odklad splátek může klient během trvání úvěrové smlouvy požádat jen jednou.

Jaké jsou podmínky pro doložení žádosti o odklad splátek?

Po odeslání žádosti o odklad splátek se s Vámi spojí naše telefonistky a individuálně proberou Vaši situaci a možnosti. Pakliže jste díky situaci spojenou s COVID-19 přišli o zdroj příjmů, budeme od Vás chtít poslat emailem písemné podklady, např. evidenci na Úřadu práce, výpověď pracovní smlouvy, potvrzení o ukončení/přerušení živnosti, doklad o přiznání inv.důchodu atp. Následně Váš případ posoudíme a na email Vám pošleme naše rozhodnutí.

Jak je to s úroky a platbami po dobu odkladu splátek?

Po dobu odkladu splátek úročíme úvěr sazbou, na které jsme se dohodli ve smlouvě – tedy 15% p. a. pro úvěry na 14 a 17 měsíců a 25% p.a. pro úvěry na 20 měsíců. Tento úrok naběhlý za dobu odkladu splátek nám pak uhradíte po doplacení Vašeho úvěru mimořádnou splátkou, která bude splatná ve stejný den jako poslední řádná splátka Vašeho úvěru. Po skončení doby odkladu splátek tak začnete opět hradit splátky ve výši a intervalu sjednaném ve Vaší úvěrové smlouvě s námi.


Délku ochranné doby požaduji do:

Odesláním formuláře závazně prohlašujete, že máte v úmyslu využít odklad splátek z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na Vaši finanční situaci.

 

Úplné znění Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria.