Losování o 10 x 3.000 Kč alza.cz

Losování o 10 x 3.000 Kč alza.cz

Aktualizujte nám Vaše osobní údaje pro zasílání informací o probíhajících akcích Express Cash a budete zařazení do slosování o 10 x 3.000 Kč voucher Alza.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v soutěži

Aktualizováním a odesláním údajů ve formuláři pro účast ve slosování soutěže, která probíhá v termínu od 1. května do 31. prosince 2021 včetně na území České republiky (dále jen „Soutěž“) vyslovuji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679)

svůj souhlas s tím,

aby společnost EC Financial Services, a.s., IČO: 242 43 744, se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18353, zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo pro marketingové účely a mého kontaktování v souvislosti s akčními nabídkami svých služeb. Dále pro účely zařazení mé osoby do slosování soutěže o ceny 10 x 3.000 Kč voucher Alza.cz a mého kontaktování v souvislosti s případným předáním výhry.

Zároveň prohlašuji, že před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem se řádně seznámil s obsahem Obecné informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“), a to ve znění aktuálním ke dni udělení tohoto souhlasu. Byl jsem rovněž informován, že aktuální znění Informace mohu kdykoli získat na webové adrese https://www.expresscash.cz/o-spolecnosti/informace-trvale-pristupne-spotrebiteli .

Byl jsem poučen, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

Poskytnutí kontaktních údajů