Soutěž

Soutěž

Od ledna 2020 soutěžíme o další vozidlo Škoda Fabia a další iPhony!

Kompletní pravidla soutěže 2020 naleznete zde.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v soutěži

Vyplněním a odesláním registračního formuláře pro účast ve spotřebitelské soutěži nazvané „Vem si půjčku, vyhraj auto“, která probíhá v termínu od 1. června 2019 00.00 hodin do 30. listopadu 2019 do 23:59 hodin včetně na území České republiky (dále jen „Soutěž“) vyslovuji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679)

svůj souhlas s tím, aby

společnost EC Financial Services, a.s., IČO: 242 43 744, se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18353, zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, číslo úvěrové smlouvy, adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo, pro účely zařazení mé osoby do Soutěže a mého kontaktování v souvislosti s případným předáním výhry.

Zároveň prohlašuji, že před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem se řádně seznámil s obsahem Obecné informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“), a to ve znění aktuálním ke dni udělení tohoto souhlasu. Byl jsem rovněž informován, že aktuální znění Informace můžu kdykoli získat na této webové adrese.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a dále 6 měsíců od jejího ukončení.

Byl jsem poučen, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

Registrační formulář